Abasebabini Ngoku Banyamanye
Abasebabini Ngoku Banyamanye

Abasebabini Ngoku Banyamanye

Regular price
R 170.00
Regular price
Sale price
R 170.00
Unit price
per 
Availability
Sold out

U-Abasebabini yincwadi engumdlalo equlethe iimeko ngeemeko zabatshati. Ivula amehlo kulo using'emtshatweni ukuba azazi izinto azakugagana nazo kuwo. Kanti nalo sel'engaphakathi kumtsho aluve uncuthu lokubasemtshatweni, anciphise inkathazo ezililisa abaninzi.

 

Ukuba unqwenela ukuyithenga le ncwadi ngenye yezi ndlela, i-Credit Card, Cheque Card, Debit Card okanye i-EFT, cofa u "BUY IT NOW" ngasentla. Okanye ucofe u "Check Out on Website" ukuba usebenzisa uFacebook. 

Kanti usenako ukuyithenga le ncwadana ngokufaka imali ngaphakathi ebankini okanye uyifake loo mali kumatshini phaya ngaphandle. 

Sebenzisa ezi ncukacha zilapha ngezantsi:

Account Name: Kumanzobom

Bank: FNB

Account number: 6222 525 0612

Branch code: 211 021

Amount: R280 (incwadi ne delivery)

**Nceda ufake igama lakho ne fani yakho kwi reference**

Thumela i proof of payment, igama lakho, ne address yakho nge email ku hello@kumanzobom.org okanye ngo whatsapp ku 0719563212.

 

Ukuba uhlangene nengxaki nceda usenzele i-email ngokukhawuleza ku hello@kumanzobom.org